Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi2