Địa giới hành chính

Đăng lúc: 12/10/2018 (GMT+7)
100%

Thiệu Phú là xã thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Thiệu PhúthuộchuyệnThiệu Hóa,tỉnhThanh Hóa,Việt Nam.

Thiệu Phú

Địa lý

Diện tích

6,56 km²[1]

Dân số(1999)

Tổng cộng

7.482 người[2]

Dân tộc

Kinh

Hành chính

Quốc gia

Việt Nam

Tỉnh

Thanh Hóa

Huyện

Thiệu Hóa

Mã hành chính

15790[3]

Địa giới hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Xã Thiệu Phú nằm ở phía bắc của huyện Thiệu Hóa.

· Phía đônggiáp xãThiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

· Phía namgiápthị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

· Phía tâygiáp các xãThiệu PhúcThiệu Công, huyện Thiệu Hóa.

· Phía bắcgiáp các xãThiệu CôngThiệu Long, huyện Thiệu Hóa.

Lịch sử hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc xã Thiệu Phú ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc tổng Mật Vật, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Năm 1977, xã Thiệu Phú cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyệnYên Địnhthành huyệnThiệu Yên[5].

Năm 1996, xã Thiệu Phú thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[6].

Hiện nay, xã Thiệu Phú gồm có các làng[4]:

· Vĩnh Điện: trước là giáp Quảng Điện, từ năm 1821 là Vĩnh Điện thuộc xã Kim Hoạch, tổng Mật Vật.

· Thôn Tra: đầu thế kỉ 19 là thôn Tra thuộc xã Tuấn Kiệt, tổng Mật Vật.

· Đỉnh Thôn: đầu thế kỉ 19 là thôn Cách thuộc xã Vãn Hà, tổng Mật Vật.

· Thuận Tôn: đầu thế kỉ 19 là thôn Thuận Tôn thuộc xã Đông Lễ, tổng Mật Vật.

· Ngọc Tỉnh: tên gọi từ đầu thế kỉ 19.

Địa giới hành chính

Đăng lúc: 12/10/2018 (GMT+7)
100%

Thiệu Phú là xã thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Thiệu PhúthuộchuyệnThiệu Hóa,tỉnhThanh Hóa,Việt Nam.

Thiệu Phú

Địa lý

Diện tích

6,56 km²[1]

Dân số(1999)

Tổng cộng

7.482 người[2]

Dân tộc

Kinh

Hành chính

Quốc gia

Việt Nam

Tỉnh

Thanh Hóa

Huyện

Thiệu Hóa

Mã hành chính

15790[3]

Địa giới hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Xã Thiệu Phú nằm ở phía bắc của huyện Thiệu Hóa.

· Phía đônggiáp xãThiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

· Phía namgiápthị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

· Phía tâygiáp các xãThiệu PhúcThiệu Công, huyện Thiệu Hóa.

· Phía bắcgiáp các xãThiệu CôngThiệu Long, huyện Thiệu Hóa.

Lịch sử hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc xã Thiệu Phú ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc tổng Mật Vật, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Năm 1977, xã Thiệu Phú cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyệnYên Địnhthành huyệnThiệu Yên[5].

Năm 1996, xã Thiệu Phú thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[6].

Hiện nay, xã Thiệu Phú gồm có các làng[4]:

· Vĩnh Điện: trước là giáp Quảng Điện, từ năm 1821 là Vĩnh Điện thuộc xã Kim Hoạch, tổng Mật Vật.

· Thôn Tra: đầu thế kỉ 19 là thôn Tra thuộc xã Tuấn Kiệt, tổng Mật Vật.

· Đỉnh Thôn: đầu thế kỉ 19 là thôn Cách thuộc xã Vãn Hà, tổng Mật Vật.

· Thuận Tôn: đầu thế kỉ 19 là thôn Thuận Tôn thuộc xã Đông Lễ, tổng Mật Vật.

· Ngọc Tỉnh: tên gọi từ đầu thế kỉ 19.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT