Địa giới hành chính
Xã Thiệu Phú nằm ở phía bắc của huyện Thiệu Hóa.

Phía đông giáp xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.
Phía nam giáp thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.
Phía tây giáp các xã Thiệu Phúc và Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa.
Phía bắc giáp các xã Thiệu Công và Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.
Lịch sử hành chính
Vùng đất thuộc xã Thiệu Phú ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc tổng Mật Vật, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Năm 1977, xã Thiệu Phú cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên[5].

Năm 1996, xã Thiệu Phú thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[6].

Hiện nay, xã Thiệu Phú gồm có các làng[4]:

Vĩnh Điện: trước là giáp Quảng Điện, từ năm 1821 là Vĩnh Điện thuộc xã Kim Hoạch, tổng Mật Vật.
Thôn Tra: đầu thế kỉ 19 là thôn Tra thuộc xã Tuấn Kiệt, tổng Mật Vật.
Đỉnh Thôn: đầu thế kỉ 19 là thôn Cách thuộc xã Vãn Hà, tổng Mật Vật.
Thuận Tôn: đầu thế kỉ 19 là thôn Thuận Tôn thuộc xã Đông Lễ, tổng Mật Vật.
Ngọc Tỉnh: tên gọi từ đầu thế kỉ 19.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT