Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện...Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.
Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn...Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết...Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 xã Thiệu PhúGặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 xã Thiệu Phú
Bài tuyên truyền về công tác phòng chống ma túyBài tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy
Nhất thể hóa chức danh không để cán bộ phải… 'đứng đường'?Nhất thể hóa chức danh không để cán bộ phải… 'đứng đường'?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đảng Cộng sản CubaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Cuba
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ...QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú

An ninh quốc phòng

Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 xã Thiệu Phú

Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt giao quân năm 2019, sáng ngày 18/02/2019, Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú tổ chức gặp mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.