Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%

Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt giao quân năm 2019, sáng ngày 18/02/2019, Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú tổ chức gặp mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT