Xã Thiệu Phú khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 28/10/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 28/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 cho các nam thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự của địa phương.

Cán bộ Trạm y tế thực hiện đo vòng ngực cho công dân

Năm 2023, xã Thiệu Phú được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 17 nam công dân nhập ngũ.Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xã Thiệu Phú đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, trong đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú đã tổ chức phát lệnh điều khám đối với 42 nam công dân trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như chủ động phát thông báo trước 15 ngày để thanh niên có thời gian sắp xếp công việc tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đúng thời gian quy định.

Tại buổi sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, các thanh niên có mặt đã được khám tổng quát, như: Đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực và một số bệnh lý khác.... Các thanh niên vắng mặt có lý do đang được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với gia đình vận động các thanh niên về khám vét trong thời gian sớm nhất.

Bác sỹ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa đo huyết áp cho công dân

Qua công tác khám sơ tuyển Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú quyết tâm lựa chọn những thanh niên ưu tú, đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân năm 2023 cấp trên giao.

Văn hóa - Thông tin

Xã Thiệu Phú khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 28/10/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 28/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 cho các nam thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự của địa phương.

Cán bộ Trạm y tế thực hiện đo vòng ngực cho công dân

Năm 2023, xã Thiệu Phú được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 17 nam công dân nhập ngũ.Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xã Thiệu Phú đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, trong đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú đã tổ chức phát lệnh điều khám đối với 42 nam công dân trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như chủ động phát thông báo trước 15 ngày để thanh niên có thời gian sắp xếp công việc tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đúng thời gian quy định.

Tại buổi sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, các thanh niên có mặt đã được khám tổng quát, như: Đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực và một số bệnh lý khác.... Các thanh niên vắng mặt có lý do đang được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với gia đình vận động các thanh niên về khám vét trong thời gian sớm nhất.

Bác sỹ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa đo huyết áp cho công dân

Qua công tác khám sơ tuyển Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú quyết tâm lựa chọn những thanh niên ưu tú, đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân năm 2023 cấp trên giao.

Văn hóa - Thông tin

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT