Xã Thiệu Phú tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Đăng lúc: 17/08/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/8/2022, xã Thiệu Phú đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại nhà văn hóa thôn Ngọc Tỉnh. Tới dự, có đại diện lãnh đạo huyện, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn, trưởng thôn cùng đông đảo Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh.

Xã Thiệu Phútổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Sáng ngày 17/8/2022, xã Thiệu Phú đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại nhà văn hóa thôn Ngọc Tỉnh. Tới dự, có đại diện lãnh đạo huyện, đồng chíTrịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn, trưởng thôn cùng đông đảo Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ của chi hội người cao tuổi và chi Hội Phụ nữ tại ngày hội

EmaTw itter

Facebook

Ông: Hoàng Ngọc Linh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khai mạc hội nghị

Tại ngày hội, trưởng thôn Ngọc Tỉnh đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, qua 17 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thôn đã triển khai, quán triệt, phát động và đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh trên địa bàn với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về tầm quan trọng của phong trào.

Ông: Lê Văn Toàn - Trưởng thôn Ngọc Tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại

vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai rộng khắp, sáng tạo, phát huy hiệu quả cao trên địa bàn thôn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thôn phát triển.

Bà: Tạ Thị Thúy - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hóa

trao quà của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa

cho Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh

Cũng tại hội nghị, 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng quà.

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã trao quà của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 5 cá nhân

có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh; 2 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã trao Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho Nhân dân

và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân

bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tin bài: Văn hóa thông tin

Xã Thiệu Phú tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Đăng lúc: 17/08/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/8/2022, xã Thiệu Phú đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại nhà văn hóa thôn Ngọc Tỉnh. Tới dự, có đại diện lãnh đạo huyện, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn, trưởng thôn cùng đông đảo Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh.

Xã Thiệu Phútổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Sáng ngày 17/8/2022, xã Thiệu Phú đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại nhà văn hóa thôn Ngọc Tỉnh. Tới dự, có đại diện lãnh đạo huyện, đồng chíTrịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn, trưởng thôn cùng đông đảo Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ của chi hội người cao tuổi và chi Hội Phụ nữ tại ngày hội

EmaTw itter

Facebook

Ông: Hoàng Ngọc Linh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khai mạc hội nghị

Tại ngày hội, trưởng thôn Ngọc Tỉnh đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, qua 17 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thôn đã triển khai, quán triệt, phát động và đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh trên địa bàn với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về tầm quan trọng của phong trào.

Ông: Lê Văn Toàn - Trưởng thôn Ngọc Tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại

vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai rộng khắp, sáng tạo, phát huy hiệu quả cao trên địa bàn thôn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thôn phát triển.

Bà: Tạ Thị Thúy - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hóa

trao quà của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa

cho Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh

Cũng tại hội nghị, 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng quà.

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã trao quà của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 5 cá nhân

có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh; 2 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã trao Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho Nhân dân

và cán bộ thôn Ngọc Tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân

bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tin bài: Văn hóa thông tin

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT