Xã Thiệu Phú tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7

Đăng lúc: 25/07/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25 - 7, tại hội trường xã Thiệu Phú, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Xã Thiệu Phú tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7

Sáng ngày 25 - 7, tại hội trường xã Thiệu Phú, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí:Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn, Bí thư, trưởng thôn, hiệu trưởng ba nhà trường, trưởng trạm y tế;đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách và người có
công với cách mạng.

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do ông Lê Vũ Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trình bày đã nhấn mạnh, trong 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Ông: Lê Vũ Khang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ

Đại diện cho những người có công trên địa bàn xã, ông Hoàng Ngọc Bào phát biểu cảm tưởng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong việc duy trì và thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công trong những năm qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Văn hóa - xã hội

Xã Thiệu Phú tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7

Đăng lúc: 25/07/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25 - 7, tại hội trường xã Thiệu Phú, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Xã Thiệu Phú tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7

Sáng ngày 25 - 7, tại hội trường xã Thiệu Phú, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí:Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn, Bí thư, trưởng thôn, hiệu trưởng ba nhà trường, trưởng trạm y tế;đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách và người có
công với cách mạng.

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do ông Lê Vũ Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trình bày đã nhấn mạnh, trong 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Ông: Lê Vũ Khang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ

Đại diện cho những người có công trên địa bàn xã, ông Hoàng Ngọc Bào phát biểu cảm tưởng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong việc duy trì và thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công trong những năm qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Văn hóa - xã hội

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT