Đại hội điểm Chi bộ Ngọc Tỉnh thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phú, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đăng lúc: 17/05/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 12/5, Chi bộ Ngọc Tỉnh tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Thiệu Phú chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức đạt kết quả cao nhất.

Đại hội điểm Chi bộ Ngọc Tỉnh thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phú, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sáng ngày 12/5, Chi bộ Ngọc Tỉnh tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Thiệu Phú chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức đạt kết quả cao nhất.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Đức - Hùng Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phú cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư các chi bộ cùng toàn thể đảng viên chi bộ Ngọc Tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Ngọc Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: sản xuất nông nghiệp năng suất lúa ước đạt 65 - 70 tạ/ha, sản lượng lương thực ước đạt 550 tấn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp và thôn về đích thôn nông thôn mới năm 2020, hàng năm số hộ gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 01 hộ, hộ cận nghèo còn 17 hộ, tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, an ninh xã hội ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy chúc mừng Đại hội

Đời sống kinh tế được nâng cao, nhân dân trong thôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như: đã vận động đóng góp làm được trên 2km đường bê tông, hơn 1,3 km rãnh thoát nước với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, xây dựng được 1 cổng làng, mở rộng và chỉnh trang nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, xây dựng các tuyến đường mẫu, đường hoa trên trục đường chính của thôn. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng như việc triển khai thực hiện phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, nên đường làng, ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp. 100% trẻ của thôn trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, số học sinh thi đỗ các trường cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho Nhân dân. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, ổn định, hoạt động của các tổ an ninh trật tự, an ninh xã hội phát huy tốt vai trò.

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Ngọc Tỉnh đã kết nạp được 01 đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Hàng năm chi bộ được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận được chú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò của bancông tácmặt trận khu dân cư và hoạt động của các đoàn thể chính trị được phát huy.

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy sức mạnh và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Phấn đấu gieo cấy lúa hàng năm đạt về diện tích và năng suất. Duy trì và phát triển các ngành nghề. Thôn phấn đấu về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%. Đảm bảo 100% số thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Phấn đấu kết nạp 1 - 2 đảng viên mới. Chi bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, tăng cường công tác tạo nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ quần chúng tích cực để kết nạp vào tổ chức Đảng, xây dựng thôn Ngọc Tỉnh ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Chi ủy mới thôn Ngọc Tỉnh ra mắt tại Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ Ngọc Tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Lê Văn Toàn giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Hưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Ngọc Tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin bài: Văn hóa thông tin

Đại hội điểm Chi bộ Ngọc Tỉnh thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phú, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đăng lúc: 17/05/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 12/5, Chi bộ Ngọc Tỉnh tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Thiệu Phú chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức đạt kết quả cao nhất.

Đại hội điểm Chi bộ Ngọc Tỉnh thuộc Đảng bộ xã Thiệu Phú, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sáng ngày 12/5, Chi bộ Ngọc Tỉnh tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Thiệu Phú chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức đạt kết quả cao nhất.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Đức - Hùng Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phú cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư các chi bộ cùng toàn thể đảng viên chi bộ Ngọc Tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Ngọc Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: sản xuất nông nghiệp năng suất lúa ước đạt 65 - 70 tạ/ha, sản lượng lương thực ước đạt 550 tấn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp và thôn về đích thôn nông thôn mới năm 2020, hàng năm số hộ gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 01 hộ, hộ cận nghèo còn 17 hộ, tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, an ninh xã hội ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy chúc mừng Đại hội

Đời sống kinh tế được nâng cao, nhân dân trong thôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như: đã vận động đóng góp làm được trên 2km đường bê tông, hơn 1,3 km rãnh thoát nước với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, xây dựng được 1 cổng làng, mở rộng và chỉnh trang nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, xây dựng các tuyến đường mẫu, đường hoa trên trục đường chính của thôn. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng như việc triển khai thực hiện phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, nên đường làng, ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp. 100% trẻ của thôn trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, số học sinh thi đỗ các trường cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho Nhân dân. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, ổn định, hoạt động của các tổ an ninh trật tự, an ninh xã hội phát huy tốt vai trò.

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Ngọc Tỉnh đã kết nạp được 01 đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Hàng năm chi bộ được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận được chú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò của bancông tácmặt trận khu dân cư và hoạt động của các đoàn thể chính trị được phát huy.

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy sức mạnh và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Phấn đấu gieo cấy lúa hàng năm đạt về diện tích và năng suất. Duy trì và phát triển các ngành nghề. Thôn phấn đấu về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%. Đảm bảo 100% số thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Phấn đấu kết nạp 1 - 2 đảng viên mới. Chi bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, tăng cường công tác tạo nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ quần chúng tích cực để kết nạp vào tổ chức Đảng, xây dựng thôn Ngọc Tỉnh ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Chi ủy mới thôn Ngọc Tỉnh ra mắt tại Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ Ngọc Tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Lê Văn Toàn giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Hưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Ngọc Tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin bài: Văn hóa thông tin
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT