QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Thiệu Phú

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú

Tin tức sự kiện

QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả...QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Thiệu Phú
Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã...Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tổng Bí thư: Tham nhũng là hệ quả của những người hư hỏng...Tổng Bí thư: Tham nhũng là hệ quả của những người hư hỏng về phẩm chất đạo đức
bài tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19bài tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tiểu ban thông tin, tuyên truyềnTiểu ban thông tin, tuyên truyền
Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã...Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã...Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện...Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.

Tin kinh tế - CHính trị

An ninh quốc phòng

Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 xã Thiệu Phú

Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt giao quân năm 2019, sáng ngày 18/02/2019, Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thiệu Phú tổ chức gặp mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT