Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 14/04/2022 (GMT+7)
100%

Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều ngày 05/4 và sáng ngày 06/4/2022, tại hội trường xã, Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểulần thứ IX- nhiệm kỳ 2022 - 2027.Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Trần Thiên Thanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa; các đồng chí trong Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thiệu Phú cùng 87 hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 504 hội viên Cựu chiến binh trong toàn xã.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội VIII đã đề ra. Toàn hội không có hội viên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; cán bộ, hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Cựu chiến binh xã luôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cũng như công tác nghĩa tình đồng đội, chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chính đó là: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp với 2 khâu đột phá về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội và nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác của cán bộ Hội các cấp.

Chương trình trọng tâm về giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Thiên Thanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể củng cố các chi hội; phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động hội; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu gồm 6 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú

nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Tin bài: Văn hóa - thông tin

Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 14/04/2022 (GMT+7)
100%

Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều ngày 05/4 và sáng ngày 06/4/2022, tại hội trường xã, Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểulần thứ IX- nhiệm kỳ 2022 - 2027.Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Trần Thiên Thanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa; các đồng chí trong Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thiệu Phú cùng 87 hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 504 hội viên Cựu chiến binh trong toàn xã.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội VIII đã đề ra. Toàn hội không có hội viên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; cán bộ, hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Cựu chiến binh xã luôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cũng như công tác nghĩa tình đồng đội, chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chính đó là: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp với 2 khâu đột phá về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội và nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác của cán bộ Hội các cấp.

Chương trình trọng tâm về giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Thiên Thanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể củng cố các chi hội; phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động hội; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu gồm 6 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Phú

nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Tin bài: Văn hóa - thông tin

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT