Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2022

Đăng lúc: 27/10/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 27/10/2022, tại hội trường xã Thiệu Phú, UBND huyện phối hợp với VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo xã Thiệu Phú; lãnh đạo VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2022

Sáng ngày 27/10/2022, tại hội trường xã Thiệu Phú, UBND huyện phối hợp với VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo xã Thiệu Phú; lãnh đạo VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Chuyển đổi số mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện. Tổ công nghệ số cộng đồng là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn, là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, huyện kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến với người dân. Theo đó, trong thời gian 1/2 ngày, các học viên được lãnh đạo VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn trực tiếp tuyền đạt một số kỹ năng cơ bản, như: Hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ số để tương tác với chính quyền qua các nền tảng số; hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc tạo lập tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử (Viettel Pay, VNPT Pay, MoMo, VNPay...); hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán học phí, số liên lạc điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể thiết lập cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử trên các sàn thương mại điện tử, đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử; sử dụng hóa đơn điện tử, các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ hộ gia đình thiết lập địa chỉ trên nền tảng địa chỉ số quốc gia...

Ông: Lê Hữu Tuấn - Giám đốc VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn

truyền đạt một số nội dung cơ bản tại buổi tập huấn chuyển đổi số năm 2022

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp các thành viên trong Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số; có thêm kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm; tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý thông tin di động, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, từ đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã, góp phần quan trọng trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

Tin bài: Văn hóa - thông tin

Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2022

Đăng lúc: 27/10/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 27/10/2022, tại hội trường xã Thiệu Phú, UBND huyện phối hợp với VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo xã Thiệu Phú; lãnh đạo VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2022

Sáng ngày 27/10/2022, tại hội trường xã Thiệu Phú, UBND huyện phối hợp với VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo xã Thiệu Phú; lãnh đạo VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Chuyển đổi số mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện. Tổ công nghệ số cộng đồng là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn, là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, huyện kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến với người dân. Theo đó, trong thời gian 1/2 ngày, các học viên được lãnh đạo VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn trực tiếp tuyền đạt một số kỹ năng cơ bản, như: Hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ số để tương tác với chính quyền qua các nền tảng số; hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc tạo lập tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử (Viettel Pay, VNPT Pay, MoMo, VNPay...); hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán học phí, số liên lạc điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể thiết lập cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử trên các sàn thương mại điện tử, đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử; sử dụng hóa đơn điện tử, các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ hộ gia đình thiết lập địa chỉ trên nền tảng địa chỉ số quốc gia...

Ông: Lê Hữu Tuấn - Giám đốc VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn

truyền đạt một số nội dung cơ bản tại buổi tập huấn chuyển đổi số năm 2022

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp các thành viên trong Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số; có thêm kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm; tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý thông tin di động, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, từ đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã, góp phần quan trọng trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

Tin bài: Văn hóa - thông tin

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT