Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022

Đăng lúc: 21/11/2022 (GMT+7)
100%

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022

Sáng ngày 19/11, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ủy viênBan Thường vụ Đảng ủy, Thường trựcHội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy banMặt trận Tổ quốc xã, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, công chức chuyên môn, ban giám hiệu và giáo viên 3 nhà trường, hội giáo chức xã, các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu, Bí thư, trưởng thôn.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tặng quà cho các đội văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về vị trí vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Nhân dân, sự cố gắng của 3 nhà trường ngành giáo dục xã Thiệu Phú đã có những bước phát triển vững chắc.

Ông: Hoàng Ngọc Linh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn mức độ 2, nhà trường đạt thành tích tập thể xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, cá nhân có 1 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 cô được Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa tặng giấy khen, 2 giáo viên giỏi cấp huyện, 85% bé giỏi, bé ngoan, 100% bé hoàn thành chương trình lên lớp 1.

Trường tiểu học trong năm học vừa qua đã duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. Số học sinh được khen thưởng cấp trường là 485 em, đạt giải các cấp 26 giải, trong đó cấp huyện 20 giải, cấp tỉnh 6 giải, có 8 em đậu vào lớp chất lượng cao của huyện trong đó có 1 em thủ khoa, xếp thứ 2 toàn huyện.

Trường trung học cơ sở được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 - 2026, có 20/24 lao động tiên tiến, 2 chiến sỹ thi đua, 3 giáo viên giỏi cấp huyện, tập thể đạt lao động tiên tiến; 83/83 học sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 100%, học sinh đạt giải các cấp là 29 giải.

Hội giáo chức xã với 45 hội viên đều là công dân gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng gia đình văn hóa, là những tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Trong năm, Hội giáo chức xã đã được tỉnh Hội tặng Kỷ niệm chương cho 5 cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp của hội trong phong trào hội giáo chức.

Đại diện Hội giáo chức xã phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ghi nhận những kết quả mà 3 nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp trồng người. Đồng chí đề nghị: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi;Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, lãnh đạo quản lý; triển khai áp dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, nề nếp... từ đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa và quà cho đại diện 3 nhà trường

và hội giáo chức xã

Văn hóa - thông tin

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022

Đăng lúc: 21/11/2022 (GMT+7)
100%

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022

Sáng ngày 19/11, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí Ủy viênBan Thường vụ Đảng ủy, Thường trựcHội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy banMặt trận Tổ quốc xã, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, công chức chuyên môn, ban giám hiệu và giáo viên 3 nhà trường, hội giáo chức xã, các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu, Bí thư, trưởng thôn.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tặng quà cho các đội văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về vị trí vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Nhân dân, sự cố gắng của 3 nhà trường ngành giáo dục xã Thiệu Phú đã có những bước phát triển vững chắc.

Ông: Hoàng Ngọc Linh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn mức độ 2, nhà trường đạt thành tích tập thể xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, cá nhân có 1 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 cô được Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa tặng giấy khen, 2 giáo viên giỏi cấp huyện, 85% bé giỏi, bé ngoan, 100% bé hoàn thành chương trình lên lớp 1.

Trường tiểu học trong năm học vừa qua đã duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. Số học sinh được khen thưởng cấp trường là 485 em, đạt giải các cấp 26 giải, trong đó cấp huyện 20 giải, cấp tỉnh 6 giải, có 8 em đậu vào lớp chất lượng cao của huyện trong đó có 1 em thủ khoa, xếp thứ 2 toàn huyện.

Trường trung học cơ sở được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 - 2026, có 20/24 lao động tiên tiến, 2 chiến sỹ thi đua, 3 giáo viên giỏi cấp huyện, tập thể đạt lao động tiên tiến; 83/83 học sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 100%, học sinh đạt giải các cấp là 29 giải.

Hội giáo chức xã với 45 hội viên đều là công dân gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng gia đình văn hóa, là những tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Trong năm, Hội giáo chức xã đã được tỉnh Hội tặng Kỷ niệm chương cho 5 cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp của hội trong phong trào hội giáo chức.

Đại diện Hội giáo chức xã phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đồng chí: Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ghi nhận những kết quả mà 3 nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp trồng người. Đồng chí đề nghị: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi;Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, lãnh đạo quản lý; triển khai áp dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, nề nếp... từ đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa và quà cho đại diện 3 nhà trường

và hội giáo chức xã

Văn hóa - thông tin
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT