Xã Thiệu Phú tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn

Đăng lúc: 23/10/2018 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 18/10/2018, tại nhà văn hóa làng Tra Thôn và chiều ngày 20/10/2018, tại nhà văn hóa làng Đỉnh Tân xã Thiệu Phú đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn. Dự lễ công bố quyết định có đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Dịu - Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành, đoàn thể trong xã, công chức chuyên môn, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Tra Thôn và làng Đỉnh Tân. Đồng chí Lê Xuân Phượng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã Thiệu Phú.

Xã Thiệu Phú tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn

Chiều ngày 18/10/2018, tại nhà văn hóa làng Tra Thôn và chiều ngày 20/10/2018, tại nhà văn hóa làng Đỉnh Tân xã Thiệu Phú đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn. Dự lễ công bố quyết định có đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Dịu - Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành, đoàn thể trong xã, công chức chuyên môn, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Tra Thôn và làng Đỉnh Tân. Đồng chí Lê Xuân Phượng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã Thiệu Phú.


Theo đó, xã Thiệu Phú sáp nhập thôn Tra Thôn 1 (288 hộ, 1.331 nhân khẩu, diện tích 94,18 ha) và thôn Tra Thôn 2 (249 hộ, 991 nhân khẩu, diện tích 92,22 ha) để thành lập thôn Tra Thôn. Sau khi thành lập thôn Tra Thôn có 537 hộ, 2.322 khẩu, diện tích 186,4 ha.

Sáp nhập thôn Đỉnh Tân 7 (293 hộ, 1.084 nhân khẩu, diện tích 86,5 ha) và thôn Đỉnh Tân 8 (265 hộ, 971 nhân khẩu, diện tích 77,2 ha) để thành lập thôn Đỉnh Tân. Sau khi thành lập thôn Đỉnh Tân có 558 hộ, 2.055 khẩu, diện tích 163,7 ha.

Tại buổi lễ, xã Thiệu Phú đã công bố Quyết định sáp nhập các chi bộ thôn và chỉ định Cấp ủy chi bộ các thôn mới gồm: Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, các chi ủy viên hai chi bộ. Quyết định, chỉ định chức danh thôn trưởng lâm thời hai thôn. Ban chấp hành chi ủy, thôn trưởng lâm thời hai thôn nhận quyết định và ra mắt nhận nhiệm vụ.Sau thời gian triển khai thực hiện, với sự nổ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay xã Thiệu Phú đã hoàn thành Đề án sáp nhập thôn. Việc sáp nhập để thành lập thôn mới trên địa bàn xã Thiệu Phú là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó phát huy trí tuệ cũng như sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội trong cộng đồng dân cư, nhất là khi xã Thiệu Phú đang thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông

Thôn mới nâng cao.

Tin bài: Văn hóa – thông tin

Xã Thiệu Phú tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn

Đăng lúc: 23/10/2018 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 18/10/2018, tại nhà văn hóa làng Tra Thôn và chiều ngày 20/10/2018, tại nhà văn hóa làng Đỉnh Tân xã Thiệu Phú đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn. Dự lễ công bố quyết định có đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Dịu - Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành, đoàn thể trong xã, công chức chuyên môn, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Tra Thôn và làng Đỉnh Tân. Đồng chí Lê Xuân Phượng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã Thiệu Phú.

Xã Thiệu Phú tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn

Chiều ngày 18/10/2018, tại nhà văn hóa làng Tra Thôn và chiều ngày 20/10/2018, tại nhà văn hóa làng Đỉnh Tân xã Thiệu Phú đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn. Dự lễ công bố quyết định có đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Dịu - Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành, đoàn thể trong xã, công chức chuyên môn, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Tra Thôn và làng Đỉnh Tân. Đồng chí Lê Xuân Phượng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã Thiệu Phú.


Theo đó, xã Thiệu Phú sáp nhập thôn Tra Thôn 1 (288 hộ, 1.331 nhân khẩu, diện tích 94,18 ha) và thôn Tra Thôn 2 (249 hộ, 991 nhân khẩu, diện tích 92,22 ha) để thành lập thôn Tra Thôn. Sau khi thành lập thôn Tra Thôn có 537 hộ, 2.322 khẩu, diện tích 186,4 ha.

Sáp nhập thôn Đỉnh Tân 7 (293 hộ, 1.084 nhân khẩu, diện tích 86,5 ha) và thôn Đỉnh Tân 8 (265 hộ, 971 nhân khẩu, diện tích 77,2 ha) để thành lập thôn Đỉnh Tân. Sau khi thành lập thôn Đỉnh Tân có 558 hộ, 2.055 khẩu, diện tích 163,7 ha.

Tại buổi lễ, xã Thiệu Phú đã công bố Quyết định sáp nhập các chi bộ thôn và chỉ định Cấp ủy chi bộ các thôn mới gồm: Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, các chi ủy viên hai chi bộ. Quyết định, chỉ định chức danh thôn trưởng lâm thời hai thôn. Ban chấp hành chi ủy, thôn trưởng lâm thời hai thôn nhận quyết định và ra mắt nhận nhiệm vụ.Sau thời gian triển khai thực hiện, với sự nổ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay xã Thiệu Phú đã hoàn thành Đề án sáp nhập thôn. Việc sáp nhập để thành lập thôn mới trên địa bàn xã Thiệu Phú là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó phát huy trí tuệ cũng như sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội trong cộng đồng dân cư, nhất là khi xã Thiệu Phú đang thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông

Thôn mới nâng cao.

Tin bài: Văn hóa – thông tin

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT