Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 02/06/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 29/5/2020 và ngày 30/5/2020, tại hội trường xã, Đảng bộ xã Thiệu Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI,

nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 29/5/2020 và ngày 30/5/2020, tại hội trường xã, Đảng bộ xã Thiệu Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí đại diện các ban, ngành của huyện, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo đại hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời k; các đồng chí sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn xã; cùng 148 đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của 384 đảng viên trong Đảng bộ đã về dự đông đủ.

IMG_1133.JPG

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phú phát biểu khai mạc Đại hội

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần chủ động, phát huy nội lực, cùng với sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ các ban, ngành, đoàn thể của huyện và đặc biệt sự ủng hộ, đồng lòng của cán bộ đảng viên, nhân dân trong xã, Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Phú đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh, nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chăn nuôi có bước phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đặc biệt, xã Thiệu Phú đã đạt xã nông thôn mới năm 2015. Đến nay toàn xã có 5/5 cơ quan, trường học, trạm y tế, 6/6 thôn được công nhận đạt nếp sống văn hóa; 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa và có 1 thôn được công nhận thôn nông thôn mới năm 2019 (thôn Thuận Tôn). Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh từ cơ sở; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thiệu Phú đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng đô thị văn minh”.

IMG_1135.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Thiệu Phú trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Đảng bộ xã Thiệu Phú cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; huy động mọi khả năng của toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng địa phương phát triển bền vững; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị, quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát và điều chỉnh các vị trí công tác chưa phù hợp; chủ động phát hiện và đưa vào quy hoạch đội ngũ cán bộ dự nguồn trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách để chủ động nguồn cán bộ kế cận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, không để phát sinh những vi phạm lớn nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ; thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; tôn trọng, lắng nghe Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện. Hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ này. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; chỉ đạo chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, con nuôi, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Quản lý tốt công tác đất đai, tài nguyên; xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh, không để phức tạp kéo dài; chuyển đổi mục đích sử dụng đất có hiệu quả, đúng pháp luật. Tập trung chỉ đạo mở thêm một số nghề mới ở địa phương để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Nâng cao chất lượng về văn hóa, y tế, giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy và học ở 3 nhà trường. Đảm bảo tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiên tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ - kịp thời - đúng đối tượng. Tích cực chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tấn công trấn áp tội phạm, đẩy lùi ma túy và các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

IMG_1279.JPG

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Phú khóa XXVI,

nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX.

Tin bài: Văn hóa - thông tin

Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 02/06/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 29/5/2020 và ngày 30/5/2020, tại hội trường xã, Đảng bộ xã Thiệu Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Thiệu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI,

nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 29/5/2020 và ngày 30/5/2020, tại hội trường xã, Đảng bộ xã Thiệu Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí đại diện các ban, ngành của huyện, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo đại hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời k; các đồng chí sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn xã; cùng 148 đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của 384 đảng viên trong Đảng bộ đã về dự đông đủ.

IMG_1133.JPG

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phú phát biểu khai mạc Đại hội

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần chủ động, phát huy nội lực, cùng với sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ các ban, ngành, đoàn thể của huyện và đặc biệt sự ủng hộ, đồng lòng của cán bộ đảng viên, nhân dân trong xã, Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Phú đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, quốc phòng - an ninh, nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chăn nuôi có bước phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đặc biệt, xã Thiệu Phú đã đạt xã nông thôn mới năm 2015. Đến nay toàn xã có 5/5 cơ quan, trường học, trạm y tế, 6/6 thôn được công nhận đạt nếp sống văn hóa; 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa và có 1 thôn được công nhận thôn nông thôn mới năm 2019 (thôn Thuận Tôn). Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh từ cơ sở; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thiệu Phú đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng đô thị văn minh”.

IMG_1135.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Thiệu Phú trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Đảng bộ xã Thiệu Phú cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; huy động mọi khả năng của toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng địa phương phát triển bền vững; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị, quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát và điều chỉnh các vị trí công tác chưa phù hợp; chủ động phát hiện và đưa vào quy hoạch đội ngũ cán bộ dự nguồn trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách để chủ động nguồn cán bộ kế cận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, không để phát sinh những vi phạm lớn nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ; thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; tôn trọng, lắng nghe Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện. Hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ này. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; chỉ đạo chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, con nuôi, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Quản lý tốt công tác đất đai, tài nguyên; xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh, không để phức tạp kéo dài; chuyển đổi mục đích sử dụng đất có hiệu quả, đúng pháp luật. Tập trung chỉ đạo mở thêm một số nghề mới ở địa phương để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Nâng cao chất lượng về văn hóa, y tế, giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy và học ở 3 nhà trường. Đảm bảo tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiên tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ - kịp thời - đúng đối tượng. Tích cực chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tấn công trấn áp tội phạm, đẩy lùi ma túy và các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

IMG_1279.JPG

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Phú khóa XXVI,

nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX.

Tin bài: Văn hóa - thông tin

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT