Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Ngọc Tỉnh

Đăng lúc: 05/05/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 5/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai và ra mắt mô hình Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú huyện Thiệu Hóa.

Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Ngọc Tỉnh

Chiều ngày 5/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai và ra mắt mô hình Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú huyện Thiệu Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Thiệu Hóa có các đồng chí: Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Xuân Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhan dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Phú và các hộ dân thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú.

Hội nghị đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban điều hành mô hình khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" thôn Ngọc Tỉnh gồm 7 thành viên, do đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận thôn làm Trưởng ban; đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn làm Phó ban.Mô hình khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại thôn Ngọc Tỉnh được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao,thôn nông thôn mới kiểu mẫu", tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, góp phần xây dựng các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Thiệu Phú đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Ra mắt Ban điều hành mô hình khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã chúc mừng

các thành viên Ban điều hành mô hình

Tại hội nghị, cán bộ và Nhân dân thôn Ngọc Tỉnh đã được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; nghe lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai các nội dung xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Mô hình góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin bài: Văn hóa thông tin

Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Ngọc Tỉnh

Đăng lúc: 05/05/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 5/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai và ra mắt mô hình Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú huyện Thiệu Hóa.

Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Ngọc Tỉnh

Chiều ngày 5/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai và ra mắt mô hình Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú huyện Thiệu Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Thiệu Hóa có các đồng chí: Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Xuân Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhan dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Phú và các hộ dân thôn Ngọc Tỉnh, xã Thiệu Phú.

Hội nghị đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban điều hành mô hình khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" thôn Ngọc Tỉnh gồm 7 thành viên, do đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận thôn làm Trưởng ban; đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn làm Phó ban.Mô hình khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại thôn Ngọc Tỉnh được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao,thôn nông thôn mới kiểu mẫu", tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, góp phần xây dựng các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Thiệu Phú đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Ra mắt Ban điều hành mô hình khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã chúc mừng

các thành viên Ban điều hành mô hình

Tại hội nghị, cán bộ và Nhân dân thôn Ngọc Tỉnh đã được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; nghe lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai các nội dung xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Mô hình góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin bài: Văn hóa thông tin
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT