Đăng lúc 2 tháng trước · 66 lượt xem

Đoàn công tác xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Phú

Sáng ngày 19/8/2022, Đoàn công tác của xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh đã đến thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã. Đoàn đến thăm quan có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của 2 xã, Ban phát triển nông thôn mới các thôn

Đăng lúc 5 tháng trước · 106 lượt xem

Tấm gương Bí thư, Trưởng thôn gương mẫu trong phong trào vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay thôn Ngọc Tỉnh đã được công nhận thôn nông thôn mới năm 2020 và đang thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Diện mạo nông thôn mới của thôn Ngọc Tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong những thay đổi đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, điển hình là ông Lê Văn Toàn - Bí thư, Trưởng thôn Ngọc Tỉnh.

Đăng lúc 8 tháng trước · 242 lượt xem

Thiệu Phú phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phú luôn xác định: Người dân là chủ thể và mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ huy động được sức dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Phú đã có sức lan tỏa rộng rãi, đạt nhiều kết quả, tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp giữa các thôn và cộng đồng dân cư.

Đăng lúc 9 tháng trước · 378 lượt xem

Thuận Tôn – điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới

Thuận Tôn – điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc 9 tháng trước · 230 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 128 lượt xem

Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đăng lúc 3 năm trước · 1480 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT