Đoàn công tác xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 22/08/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 19/8/2022, Đoàn công tác của xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh đã đến thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã. Đoàn đến thăm quan có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của 2 xã, Ban phát triển nông thôn mới các thôn

Đoàn công tác xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Phú

Sáng ngày 19/8/2022,Đoàn công tác của xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh đã đến thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã. Đoàn đến thăm quan có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựngnông thôn mới, cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của 2 xã, Ban phát triển nông thôn mới các thôn.

Tiếp đoàn có các đồng chíTrịnh Đức Hùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí thường vụ đảng ủy, trưởng các đoàn thể, cấp ủy thôn Ngọc Tỉnh.

Ông: Lê Văn Toàn - Trưởng thôn Ngọc Tỉnh chia sẻ kinh nghiệm

của thôn trong công cuộc vận động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Tại xã Thiệu Phú, đoàn công tác 2 xã đã được thăm quan phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Ngọc Tỉnh. Đoàn đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình. Theo đó, với phương châm: muốn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trước hết phải xây dựng con người và đầu tiên phải xây dựng trong gia đình, chi bộ, lãnh đạo và các đoàn thể trong thôn đã nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào.

Đoàn công tác thăm quan mô hình nhà sạch vườn đẹp tại thôn Ngọc Tỉnh

Bà: Lê Thị Thường - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

giới thiệu mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình

Một số hình ảnh của đoàn công tác trong chuyến tham quan học tập kinh nghiệm

Thôn đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm huy động các nguồn lực; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong thôn tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, làm tốt việc sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, bố trí hợp lý các công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, rãnh thoát nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, đã triển khai xây dựng được hơn 300 hố tại 6 thôn, bảo vệ môi trường; hàng tuần, tổ chức huy động các hộ trong thôn tham gia dọn vệ sinh trục đường quanh thôn, quy hoạch lại khuôn viên vườn, xây dựng vườn mẫu. Với cách làm chủ động, sáng tạo, cụ thể sâu sát, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của người dân nên bộ mặt thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu được nhân rộng đã phát huy được tiềm năng lợi thế, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, môi trường sống lành mạnh cho mọi gia đình. Tích cực huy động mọi nguồn lực của con em quê hương ở mọi miền đất nước, đặc biệt là động viên nhân dân chủ động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc buổi tham quan, hai đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo xã, cán bộ và nhân dân thôn Ngọc Tỉnh đã chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là về việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn đẹp tạo sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Với những kinh nghiệm của chuyến tham quan, học tập này sẽ là cơ sở để 2 xã có thể áp dụng, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Tin bài: Văn hóa thông tin

Đoàn công tác xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 22/08/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 19/8/2022, Đoàn công tác của xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh đã đến thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã. Đoàn đến thăm quan có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của 2 xã, Ban phát triển nông thôn mới các thôn

Đoàn công tác xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Phú

Sáng ngày 19/8/2022,Đoàn công tác của xã Thiệu Thành và xã Thiệu Thịnh đã đến thăm quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã. Đoàn đến thăm quan có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựngnông thôn mới, cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của 2 xã, Ban phát triển nông thôn mới các thôn.

Tiếp đoàn có các đồng chíTrịnh Đức Hùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí thường vụ đảng ủy, trưởng các đoàn thể, cấp ủy thôn Ngọc Tỉnh.

Ông: Lê Văn Toàn - Trưởng thôn Ngọc Tỉnh chia sẻ kinh nghiệm

của thôn trong công cuộc vận động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Tại xã Thiệu Phú, đoàn công tác 2 xã đã được thăm quan phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Ngọc Tỉnh. Đoàn đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình. Theo đó, với phương châm: muốn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trước hết phải xây dựng con người và đầu tiên phải xây dựng trong gia đình, chi bộ, lãnh đạo và các đoàn thể trong thôn đã nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào.

Đoàn công tác thăm quan mô hình nhà sạch vườn đẹp tại thôn Ngọc Tỉnh

Bà: Lê Thị Thường - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

giới thiệu mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình

Một số hình ảnh của đoàn công tác trong chuyến tham quan học tập kinh nghiệm

Thôn đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm huy động các nguồn lực; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong thôn tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, làm tốt việc sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, bố trí hợp lý các công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, rãnh thoát nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, đã triển khai xây dựng được hơn 300 hố tại 6 thôn, bảo vệ môi trường; hàng tuần, tổ chức huy động các hộ trong thôn tham gia dọn vệ sinh trục đường quanh thôn, quy hoạch lại khuôn viên vườn, xây dựng vườn mẫu. Với cách làm chủ động, sáng tạo, cụ thể sâu sát, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của người dân nên bộ mặt thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu được nhân rộng đã phát huy được tiềm năng lợi thế, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, môi trường sống lành mạnh cho mọi gia đình. Tích cực huy động mọi nguồn lực của con em quê hương ở mọi miền đất nước, đặc biệt là động viên nhân dân chủ động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc buổi tham quan, hai đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo xã, cán bộ và nhân dân thôn Ngọc Tỉnh đã chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là về việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn đẹp tạo sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Với những kinh nghiệm của chuyến tham quan, học tập này sẽ là cơ sở để 2 xã có thể áp dụng, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Tin bài: Văn hóa thông tin

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT