Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đăng lúc: 02/08/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú; đồng chí Lê Xuân Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Phó trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; các thành viên trong Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã; Chủ tịch các hội đặc thù cùng Trưởng, Phó tiểu ban xây dựng nông thôn mới các thôn trong xã.
Báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong giai đoạn 2010 - 2020 bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú có những thuận lợi và không ít khó khăn. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các hạng mục xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng giai đoạn. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất trên cơ sở quy hoạch của từng thôn, tập trung ứng dụng cơ giới hóa, thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Kết quả đến năm 2015 xã đã xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới tại Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa.
Với phương châm “Phát huy tối đa mọi nguồn lực”, trong đó “Nhân dân phải thực sự là chủ thể của Chương trình". Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ khởi điểm mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí vào năm 2011, đến năm 2015 xã Thiệu Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, xã Thiệu Phú đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ, thương mại tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Tình hình nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư, kinh tế nông nghiệp của xã phát triển theo hướng bền vững.
Tổng vốn huy động toàn xã hội 10 năm qua ước đạt 374.437.000.000 đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện) là 11.325.000.000 đồng; vốn ngân sách xã là 36.484.000.000 đồng. Vốn nhân dân dóng góp là 320.128.000.000 đồng.
Xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhờ tập trung phát triển sản xuất, thu nhập người dân đã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể. Đến 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,54%, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 41,3 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 65%; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ đến nay đạt 100%; 6/6 Thôn có nhà văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, an ninh trật tự đảm bảo; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nâng lên.
Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thiệu Phú giai đoạn 2010 - 2020. Giai đoạn tiếp theo xã Thiệu Phú đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, phân công rõ vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Xác định những việc làm cụ thể theo từng tiêu chí. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân. Huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách của địa phương và sự hỗ trợ của nhà nước để có kinh phí thực hiện. Trong đó, xác định nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện theo Quyết định số 25/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 – 2020. Đó là: tiêu chí số 4 về nhà ở dân cư; tiêu chí số 9 vườn hộ; tiêu chí số 11 về Y tế; tiêu chí số 13 môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 14 về an ninh trật tự.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua tại địa phương. Đồng chí mong muốn xã tiếp tục phát huy nguồn lực, vận động cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng thành công Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình.

20190730_092847.jpg

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, xã Thiệu Phú đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

20190730_094857.jpg

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020


20190730_095021.jpg


Đồng chí Lê Xuân Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Tin bài và ảnh: Văn hóa – Thông tin
Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đăng lúc: 02/08/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Sáng ngày 30/7/2019 xã Thiệu Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú; đồng chí Lê Xuân Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Phó trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; các thành viên trong Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã; Chủ tịch các hội đặc thù cùng Trưởng, Phó tiểu ban xây dựng nông thôn mới các thôn trong xã.
Báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong giai đoạn 2010 - 2020 bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú có những thuận lợi và không ít khó khăn. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các hạng mục xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng giai đoạn. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất trên cơ sở quy hoạch của từng thôn, tập trung ứng dụng cơ giới hóa, thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Kết quả đến năm 2015 xã đã xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới tại Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa.
Với phương châm “Phát huy tối đa mọi nguồn lực”, trong đó “Nhân dân phải thực sự là chủ thể của Chương trình". Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ khởi điểm mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí vào năm 2011, đến năm 2015 xã Thiệu Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, xã Thiệu Phú đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ, thương mại tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Tình hình nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư, kinh tế nông nghiệp của xã phát triển theo hướng bền vững.
Tổng vốn huy động toàn xã hội 10 năm qua ước đạt 374.437.000.000 đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện) là 11.325.000.000 đồng; vốn ngân sách xã là 36.484.000.000 đồng. Vốn nhân dân dóng góp là 320.128.000.000 đồng.
Xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhờ tập trung phát triển sản xuất, thu nhập người dân đã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể. Đến 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,54%, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 41,3 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 65%; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ đến nay đạt 100%; 6/6 Thôn có nhà văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, an ninh trật tự đảm bảo; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nâng lên.
Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thiệu Phú giai đoạn 2010 - 2020. Giai đoạn tiếp theo xã Thiệu Phú đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, phân công rõ vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Xác định những việc làm cụ thể theo từng tiêu chí. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân. Huy động sự đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách của địa phương và sự hỗ trợ của nhà nước để có kinh phí thực hiện. Trong đó, xác định nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện theo Quyết định số 25/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 – 2020. Đó là: tiêu chí số 4 về nhà ở dân cư; tiêu chí số 9 vườn hộ; tiêu chí số 11 về Y tế; tiêu chí số 13 môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 14 về an ninh trật tự.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua tại địa phương. Đồng chí mong muốn xã tiếp tục phát huy nguồn lực, vận động cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng thành công Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình.

20190730_092847.jpg

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, xã Thiệu Phú đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

20190730_094857.jpg

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020


20190730_095021.jpg


Đồng chí Lê Xuân Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Phú tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Tin bài và ảnh: Văn hóa – Thông tin
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT