Tấm gương Bí thư, Trưởng thôn gương mẫu trong phong trào vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 13/05/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay thôn Ngọc Tỉnh đã được công nhận thôn nông thôn mới năm 2020 và đang thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Diện mạo nông thôn mới của thôn Ngọc Tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong những thay đổi đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, điển hình là ông Lê Văn Toàn - Bí thư, Trưởng thôn Ngọc Tỉnh.

Tấm gương Bí thư, Trưởng thôn gương mẫu trong phong trào vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay thôn Ngọc Tỉnh đã được công nhận thôn nông thôn mới năm 2020 và đang thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Diện mạo nông thôn mới của thôn Ngọc Tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong những thay đổi đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, điển hình là ông Lê Văn Toàn - Bí thư, Trưởng thôn Ngọc Tỉnh.

Tuyến đường mẫu thôn Ngọc Tỉnh

Đến thôn Ngọc Tỉnh trong những ngày này mới thấy rõ được sự đổi thay tích cực từ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đường trục thôn được bê tông sạch đẹp, dọc lề đường được trồng những hàng hoa đua nhau khoe sắc thay vì để cỏ dại mọc như trước đây. Nhà cửa được chỉnh trang gọn gàng, ngăn nắp. Không khó bắt gặp những khuôn mặt hồ hởi của người dân thôn Ngọc Tỉnh trong thời điểm này. Mỗi hộ dân, người dân đang phấn khởi, đồng thuận theo vận động của ban vận động thôn để xây dựng thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tuyến đường mẫu thôn Ngọc Tỉnh

Thôn Ngọc Tỉnh có 230 hộ với 878 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thôn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với tác phong nhanh nhẹn, luôn gần dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết ông Lê Văn Toàn được đảng cử, dân bầu bầu làm Bí thư, trưởng thôn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ôngToàn đã cùng với tập thể chi ủy chi bộ, ban phát triển thôn về xây dựng nông thôn mới chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” từ đó đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, nhờ đó chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2020 – 2021, với mỗi khẩu đóng góp từ 3 đến 4 triệu đồng thôn đã đổ bê tông toàn bộ các trục đường thôn với chiều dài hơn 2km và hơn 1,3 km rãnh thoát nước được đậy nắp.

Bằng công tác dân vận khéo trưởng thôn đã vận động các hộ trong thôn hiến đất làm đường giao thông nông thôn được nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng để mở rộng và nắn thẳng những con đường thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế của thôn. Các hộ trong thôn đã hiến được 368 m2 đất để mở rộng những con đường thôn, tiêu biểu hộ ông Lê Văn Nhiễm đã hiến 90m2 đất.

Thôn cũng xây mới và sửa chữa được hơn 600m đường mẫu vẽ tranh bích họa. Trong 4 tháng đầu năm 2022 nhân dân đóng góp theo khẩu và sự hỗ trợ của con em trong thôn được hơn 400 triệu đồng để sữa chữa nhà, mua sắm trang thiết bị, xây dựng tường rào ngoài nhà văn hóa… Riêng số kinh phí ủng hộ của con em trong thôn được hơn 100 triệu đồng, tiêu biểu anh Lê Văn Thọ đã ủng hộ thôn 10 triệu đồng và nhiều tấm lòng hảo tâm của con em trong thôn đang tiếp tục ủng hộ để xây dựng thôn ngày càng đẹp hơn.

Từ những việc làm hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua được các đoàn công tác của tỉnh, huyện về thăm quan và được đánh giá cao về phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn Ngọc Tỉnh, thôn cũng là mô hình để các xã khác đến thăm quan học tập kinh nghiệm.

Với những đóng góp trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của ông góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Ngọc Tỉnh ngày càng khởi sắc, phấn đấu đưa thôn về đích nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Tin bài: Văn hóa thông tin

Tấm gương Bí thư, Trưởng thôn gương mẫu trong phong trào vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 13/05/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay thôn Ngọc Tỉnh đã được công nhận thôn nông thôn mới năm 2020 và đang thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Diện mạo nông thôn mới của thôn Ngọc Tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong những thay đổi đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, điển hình là ông Lê Văn Toàn - Bí thư, Trưởng thôn Ngọc Tỉnh.

Tấm gương Bí thư, Trưởng thôn gương mẫu trong phong trào vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay thôn Ngọc Tỉnh đã được công nhận thôn nông thôn mới năm 2020 và đang thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Diện mạo nông thôn mới của thôn Ngọc Tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong những thay đổi đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, điển hình là ông Lê Văn Toàn - Bí thư, Trưởng thôn Ngọc Tỉnh.

Tuyến đường mẫu thôn Ngọc Tỉnh

Đến thôn Ngọc Tỉnh trong những ngày này mới thấy rõ được sự đổi thay tích cực từ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đường trục thôn được bê tông sạch đẹp, dọc lề đường được trồng những hàng hoa đua nhau khoe sắc thay vì để cỏ dại mọc như trước đây. Nhà cửa được chỉnh trang gọn gàng, ngăn nắp. Không khó bắt gặp những khuôn mặt hồ hởi của người dân thôn Ngọc Tỉnh trong thời điểm này. Mỗi hộ dân, người dân đang phấn khởi, đồng thuận theo vận động của ban vận động thôn để xây dựng thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tuyến đường mẫu thôn Ngọc Tỉnh

Thôn Ngọc Tỉnh có 230 hộ với 878 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thôn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với tác phong nhanh nhẹn, luôn gần dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết ông Lê Văn Toàn được đảng cử, dân bầu bầu làm Bí thư, trưởng thôn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ôngToàn đã cùng với tập thể chi ủy chi bộ, ban phát triển thôn về xây dựng nông thôn mới chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” từ đó đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, nhờ đó chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2020 – 2021, với mỗi khẩu đóng góp từ 3 đến 4 triệu đồng thôn đã đổ bê tông toàn bộ các trục đường thôn với chiều dài hơn 2km và hơn 1,3 km rãnh thoát nước được đậy nắp.

Bằng công tác dân vận khéo trưởng thôn đã vận động các hộ trong thôn hiến đất làm đường giao thông nông thôn được nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng để mở rộng và nắn thẳng những con đường thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế của thôn. Các hộ trong thôn đã hiến được 368 m2 đất để mở rộng những con đường thôn, tiêu biểu hộ ông Lê Văn Nhiễm đã hiến 90m2 đất.

Thôn cũng xây mới và sửa chữa được hơn 600m đường mẫu vẽ tranh bích họa. Trong 4 tháng đầu năm 2022 nhân dân đóng góp theo khẩu và sự hỗ trợ của con em trong thôn được hơn 400 triệu đồng để sữa chữa nhà, mua sắm trang thiết bị, xây dựng tường rào ngoài nhà văn hóa… Riêng số kinh phí ủng hộ của con em trong thôn được hơn 100 triệu đồng, tiêu biểu anh Lê Văn Thọ đã ủng hộ thôn 10 triệu đồng và nhiều tấm lòng hảo tâm của con em trong thôn đang tiếp tục ủng hộ để xây dựng thôn ngày càng đẹp hơn.

Từ những việc làm hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua được các đoàn công tác của tỉnh, huyện về thăm quan và được đánh giá cao về phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn Ngọc Tỉnh, thôn cũng là mô hình để các xã khác đến thăm quan học tập kinh nghiệm.

Với những đóng góp trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của ông góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Ngọc Tỉnh ngày càng khởi sắc, phấn đấu đưa thôn về đích nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Tin bài: Văn hóa thông tin

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT